439C97E0-FBEB-4C34-BFE6-F7519A397732.JPG
ANEWWAYLOGO.jpg

רוצים להוביל ולהשפיע על עתיד החברה בישראל?
הצטרפו כחברי/ות עמותת אפשר אחרת ויחד נייצר חיים משותפים בישראל

חזון העמותה:

"אפשר אחרת" פועלת ככוח מאחד, המאפשר שינוי באמצעות מפגש ישיר בין האנשים עצמם; מפחיתים חששות, דעות קדומות, ניכור, חשדנות ועוינות ומחליפים אותם בסובלנות, הבנה, אמון, כבוד ומחויבות עמוקה לשותפות רב-תרבותית.  

 

מטרות העמותה:

 - בניית גשרים וקשרים בין קהילות מקומיות וחיזוק יכולתן לפעול יחדיו למען קידום חברה משותפת בישראל.

- יצירת דרך בונה המאפשרת שינוי תפיסתי, פיתוח יכולות הקשבה ושיח ומתן הכלים הנדרשים לטובת שיתופי פעולה רב תרבותיים בין יהודים וערבים אזרחי ישראל.

- הנגשת המגוון התרבותי והסיפורים הייחודיים של הקבוצות המרכיבות את החברה הישראלית.

          בקשת הצטרפות לעמותה | طلب إنتساب للجمعية

أهداف الجمعية معروفة لدي وبودّي التطوّع لتقدّمها.

في حالة قبولي عضوا في الجمعية فانني أتعهّد بقبول جميع

تعليمات دستور وقرارات مؤسّسات الجمعية المنتخبة .

 

أطلب إنضمامي لإحدى الفعاليات التطوعيّة العديدة التي تقوم

מבקש/ת להיות חבר/ה בעמותת "אפשר אחרת".

מטרות העמותה ידועות לי וברצוני לתרום לקידומן.

אם אתקבל כחבר/ה  אני מתחייב/ת לקבל את הוראות התקנון והחלטות מוסדות הנבחרים של העמותה. 

 

אני מבקש/ת להצטרף לפעילות התנדבותית ולתרום באחד התחומים הבאים

סיוע מקצועי באחד התחומים הבאים:

Thanks for your support