מחקר

"אפשר אחרת" מפעילה תכניות חינוכיות בבתי ספר כבר 18 שנה, ובכל שנה בודקת את ההשפעה של הפעילות על עמדותיהם ותפיסותיהם כלפי הצד השני של המשתתפים היהודים והערבים.

יחד עם חוקרים מאוניברסיטת תל אביב, אנחנו בודקים את השפעת הפרויקט על תפיסת האחר, רגשות כלפי הצד השני, מוכנות לקרבה בין הצדדים, הסכמה לשוויון, למידה על תרבות האחר וגם על שביעות הרצון הכללית מהפעילות עצמה.
בדף זה תוכלו למצוא את דוח"ות המחקר המלאים מעשרה בתי ספר (חמש זוגות) בהם התקיימה פעילות של העמותה בשנת הלימודים תשע"ו (2015-2016).

 

מתוך דו"ח ההערכה על פרויקט עתיד-טומשין בעיר לוד:
ממצאים לדוגמא – שינוי תפיסה

גרף 12- הבדלים בקבוצה הערבית ברגשות כלפי הצד השני- לפני ואחרי ההתערבות
גרף 10- הבדלים בקבוצה היהודית ברגשות כלפי הצד השני- לפני ואחרי ההתערבות

 

בשנה האחרונה, בעזרת תרומתו של עו"ד דן עופר, חבר הוועד המנהל, התחילה העמותה בביצוע מחקר עומק מקיף הנועד להבין את השפעת הפעילות לטווח הארוך. המחקר נעשה בהנחיית פרופ' דני בר-טל מאוניברסיטת תל אביב, ובהובלה של ד"ר רנא עבאס ועידו אורן.

עמדותיהם ותפיסותיהם של תלמידי הכיתות ימדדו בארבע נקודות זמן שונות:

לפני הפרויקט, בתום הפרויקט, כחצי שנה מסיומו וכשנה מסיומו.

בכל אחת מהמדידות יועברו לקבוצות הניסוי ולקבוצות הביקורת השאלונים הבאים: 'תפיסת האחר', 'רגשות כלפיו', 'נכונות לקרבה', 'פתיחות תרבותית', ועוד שני שאלונים שיצורפו לקבוצות הניסוי רק במדידה השנייה - 'למידה מהפרויקט', ו'מידת שביעות רצון'. בכל אחת מנקודות המדידה תתבצע גם מדידה איכותנית באמצעות ראיונות עומק.

במסגרת המחקר יידגמו כשמונה פרויקטים, על פי הפירוט הבא:

שלושה פרויקטים מגילאי יסודי, פרויקט אחד מגילאי חט"ב וארבעה פרויקטים מגילאי תיכון.

לצד כל כיתה שמשתתפת בפרויקט ותוערך במחקר, תידגם גם כיתה מקבילה במאפייניה, שתשמש כקבוצת ביקורת במחקר.

מטרת המחקר

הינה הערכת התהליכים האישיים והקבוצתיים שעוברים משתתפי תכנית המפגשים הדו-לאומית שמקיימת עמותת 'אפשר אחרת' בין בתי ספר יהודיים וערבים.

הרשמו לניוזלטר שלנו

111.jpg

תרמו לנו

צרו קשר

  • YouTube - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

כל הזכויות שמורות לעמותת אפשר אחרת  |  עיצוב ובניית אתרים ע"י משקפיים ושפם מעצבים  |  כניסת אדמין